гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: [email protected]

Колектив

Ръководство:

Директор - Гергана Балахурова
ЗДУД - Евгений Атанасов
ЗДУД - Николай Колев
Педагогически съветник - Светла Атанасова

 

Учители:

Български език и литература: Ани Рибарова
Български език и литература: Донка Ташева
Български език и литература: Красимира Костова
Български език и литература: Николай Колев
Български език и литература: Силвия Кабранска
Български език и литература: Елена Радева
Български език и литература: Виолета Стефанова

Английски език: Капка Драголова
Английски език: Катя Георгиева
Английски език: Румяна Владимирова
Английски език: Десислава Зуева
Английски език: Дима Димова
Английски език: Кристина Колева
Английски език: Глория Илиева

Немски език: Гергана Балахурова
Немски език: Таня Кунева
Немски език: Стефка Подикова

Руски език: Евгений Атанасов
Руски език: Мирослава Иванова

Математика: Диана Ангелова
Математика: Георги Георгиев
Математика: Дора Илиева
Математика: Таня Дянкова
Математика: Цеца Комитова
Математика: Ана Илиева
Математика: Екатерина Кунева

Информатика и информационни технологии: Анна Богданова
Информатика и информационни технологии: Ванина-Катрин Манолова
Информатика и информационни технологии: Галина Светичкова
Информатика и информационни технологии: Екатерина Кунева
Информатика и информационни технологии: Филип Филипов
Информатика и информационни технологии: Димитър Шивачев

История и цивилизация: Диан Брънков
История и цивилизация: Нели Чамова

География и икономика: Ваня Сулеменко
География и икономика: Стефка Георгиева

Психология и логика: Силвия Стефанова
Етика и право: Силвия Стефанова
Философия: Силвия Стефанова

Биология и здравно образование: Тонка Горнакова
Биология и здравно образование: Даниела Паликова

Човек и природа: Даниела Паликова

Физика и астрономия: Милен Гайдаров

Химия и опазване на околната среда: Недялка Вълканова
Химия и опазване на околната среда: Светла Карапачова

Музика: Антоанета Кирилова

Изобразително изкуство: Петя Димитрова

Физическо възпитание и спорт: Добринка Чолакова
Физическо възпитание и спорт: Любка Гьорева
Физическо възпитание и спорт: Милена Иванова