гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: [email protected]

Колектив

Ръководство:

Директор - Евгений Иванов
ЗДУД - Евгений Атанасов
ЗДУД - Николай Колев
Педагогически съветник - Светла Атанасова

 

Учители:

Български език и литература: Ани Рибарова
Български език и литература: Донка Ташева
Български език и литература: Красимира Костова
Български език и литература: Николай Колев
Български език и литература: Силвия Кабранска
Български език и литература: Елена Радева

Английски език: Капка Драголова
Английски език: Катя Георгиева
Английски език: Валентина Русева
Английски език: Румяна Владимирова
Английски език: Десислава Зуева
Английски език: Дима Димова
Английски език: Кристина Колева

Немски език: Гергана Балахурова
Немски език: Таня Кунева

Руски език: Евгений Атанасов
Руски език: Мирослава Иванова

Математика: Диана Ангелова
Математика: Димитрина Цонева
Математика: Дора Илиева
Математика: Евгений Иванов
Математика: Марин Димитров
Математика: Таня Дянкова
Математика: Цеца Комитова
Математика: Цонко Цонев

Информатика и информационни технологии: Анна Богданова
Информатика и информационни технологии: Ванина-Катрин Манолова
Информатика и информационни технологии: Галина Светичкова
Информатика и информационни технологии: Екатерина Кунева

История и цивилизация: Диан Брънков
История и цивилизация: Нели Чамова

География и икономика: Стефка Минева
География и икономика: Яна Велкова

Психология и логика: Силвия Стефанова
Етика и право: Силвия Стефанова
Философия: Силвия Стефанова

Свят и личност: Лора Дулова

Биология и здравно образование: Тонка Горнакова
Биология и здравно образование: Даниела Паликова

Човек и природа: Даниела Паликова

Физика и астрономия: Милен Гайдаров

Химия и опазване на околната среда: Валентина Попова
Химия и опазване на околната среда: Недялка Вълканова

Музика: Антоанета Кирилова

Изобразително изкуство: Петя Димитрова

Физическо възпитание и спорт: Добринка Чолакова
Физическо възпитание и спорт: Калинка Тодорова
Физическо възпитание и спорт: Любка Гьорева