Регламент за държавен план-прием в V клас за учебната 2023-2024 г.
Повече...
Състезания за прием в V клас за учебната 2023-2024 г.
Повече...
V клас по паралелки
Утвърден държавен план-прием в V клас на ПМГ Атанас Радев за учебната 2022-2023 година
Повече...
Състав, място, задължения и график за работа на комисиите по приема на ученици, кандидати за V клас в ПМГ Атанас Радев за учебната 2022-2023 г
Повече...
Математика за всеки - резултати
Повече...
''Математика за всеки'' разпределение по зали
Съобщение, декларация и заявление за математическо състезание "Математика за всеки" - 14.05.22 г.
Повече...
ПМС-IV клас резултати
Повече...
Пролетни математически състезания - разпределение по зали и съобщение за тестване
Повече...
Съобщение, декларация и заявление за пролетни математически състезания
Повече...
Резултати от обл. кръг по математика-IV клас
Повече...
РЕГЛАМЕНТ Прием в V клас за 2022-2023
Повече...
СЪСТЕЗАНИЯ ЗА ПРИЕМ В V КЛАС ЗА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА.
Повече...