гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: [email protected]

Регламент за държавен план-прием в V клас за учебната 2023-2024 г.