гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: [email protected]

ПОЗДРАВИТЕЛНО СЛОВО ПО СЛУЧАЙ ОТКРИВАНЕТО НА ПЕТДЕСЕТАТА УЧЕБНА ГОДИНА В ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АТАНАС РАДЕВ”, ЯМБОЛ 15 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА

Уважаеми учители,

Скъпи ученици,

Уважаеми родители,

Уважаеми съграждани,

 

Днес, с голямо вълнение поздравявам всички вас по случай 15 септември - откриването на новата 2021-2022 учебна година.

Днес за петдесети път училищното звънче призовава учениците да пристъпят прага на любимото училище и да поставят ново начало в образователно-възпитателната си дейност.

Да заявят гордо, че са част от екипа на Природо-математическа гимназия „Атанас Радев”, град Ямбол.

В този ден ПМГ ”Атанас Радев” заявява себе си като модерно и успешно училище в град Ямбол, доказало по безспорен начин силата на знанията и успешното им прилагане в практиката.

ПМГ ”Атанас Радев” изтъква ясната си принадлежност към европейските ценности.

В този ден благодарим на цялата общественост на област Ямбол за доверието към Природо-математическата гимназия „Атанас Радев“ – родителите избират децата им да учат в това училище, защото в него се откриват дарби и способности, дават се знания, развиват се умения, получава се богата култура, възпитава се характер.

Благодарим на учителите, бивши и настоящи - с висока квалификация, мотивирани и всеотдайни, които са посрещали и продължават да посрещат успешно предизвикателствата и успяват да постигнат отлични резултати в обучението на учениците и да оправдаят гласуваното им обществено доверие.

Благодарим на учениците, бивши и настоящи, които отговарят на очакванията на своите учители и родители, разбират необходимостта от сериозно и редовно учене и постигане на реални високи резултати.

Успехите на учениците на областно, национално и международно ниво доказват, че  ПМГ ”Атанас Радев” продължава да бъде училище на модерното настояще и успешното бъдеще.

Днес гимназията осъществява дейността си в съответствие със стратегическите цели и приоритети на държавната политика за промяна в съдържанието и формата на училищното образование – прилагане на компетентностния подход.

Заявяваме, че сме горди с получената най-голяма награда от община Ямбол – Наградата на Ямбол за 2021 година за значителен принос в развитието на град Ямбол.

Благодаря Ви за доверието, уважаеми родители!

Благодаря Ви за благородните усилия, скъпи колеги!

Скъпи ученици, поздравявам ви по случай празника и ви пожелавам винаги да уважавате учителите си и с гордост да носите името на Природо-математическа гимназия „Атанас Радев”. Бъдете достойни българи и европейци.

Честит 15 септември – Първи учебен ден!

Честит 50 годишен юбилей на скъпото ни училище – ПМГ ”Атанас Радев” - Ямбол

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ

Директор на ПМГ „Атанас Радев”